top of page
books-1845614_1920.jpg

Analīžu rezultātu izmantošana

Vai tas ir sarežģīti?

       Šobrīd Latvijā augsnes analīzes piedāvā veikt vairāki privātie uzņēmumi kā arī valstiskas organizācijas. Visas šīs institucījas augsnes analīžu rezultātus izsniedz kā testēšanas pārskatu. Tas ir dokuments ar iegūtajiem rezultātiem skaitliskā formā. Lai rezultātus varētu izmantot praksē, skaitļi ir jāsaprot.

       Plaši izmantotām analizēšanas metodēm ir veikta rezultātu validēšana, kas nozīmē, ka ir veidoti un pētīti izmēģinājumu lauki un noskaidrots, ko iegūtie skaitliskie rezultāti nozīmē. Tādējādi iegūti nodrošinājuma līmeņi, piemēram, zināms, ka optimāls pieejamā kālija nodrošinājums ir intervālā no 160 līdz 200 mg/kg, ja rezultāts noteikts Mehlich-3 augsnes izvilkumā. Tātad, lai saimniecība varētu izmantot rezultātus, neveicot paši savus lauku izmēģinājumus, jāpārliecinās, vai pakalpojuma sniedzējs piedāvā rezultātu interpretāciju.  ​

       Runājot tālāk par pieejamo fosforu un kāliju - ja ir zināms nodrošinājums, ir iespējams pietiekami precīzi aprēķināt, cik daudz mēslojuma nepieciešams nākamo kultūraugu audzēšanai. Aprēķinu metodes ir vairākas, citas ņem vērā tikai iznesi (piemēram, A.Kārkliņš, A.Ruža "Lauku kultūraugu mēslošanas normatīvi"), citās tiek ņemta vērā arī zālāju pasēja, iestrādāto vai uz lauka atstāto salmu daudzums, augsnes granulometriskais sastāvs u.c. (piemēram, A.Skudra "Kultūraugu mēslošanas plāna izstrādes metodika"). Aprēķinu pēc zināmas metodes var veikt apsaimniekotājs pats, agronoms vai pakalpojuma sniedzējs. Sastādot mēslošanas plānu, jāņem vērā, ka ļoti zema nodrošinājuma gadījumā viena gada laikā nevajadzētu uz lauka uznest vairāk nekā paredzēts iznest ar ražu + 40 kg/ha P2O5 un/vai 65 kg/ha K2O.  Zema nodrošinājuma gadījumā viena gada laikā nevajadzētu uz lauka uznest vairāk nekā paredzēts iznest ar ražu + 20 kg/ha P2O5 un/vai 25 kg/ha K2O.  

       SIA Augsnes Laboratorija bez papildus samaksas izsniedz rezultātu interpretāciju visiem nosakāmajiem parametriem, kas ļauj sagatavot mēslošanas plānu pašam saimniekam vai agronomam. Par papildus samaksu izsniedzam mēslošanas plāna aprēķinu, kurā būs redzami, jau konkrēti mēslošanas līdzekļi (tostarp organiskie, ja tādus plānots izmantot) un to lietošanas daudzums kg/ha plānotajai kultūrauga ražai. Pakalpojumu izmaksas varat apskatīt cenrādī.  

bottom of page