top of page
Wheat Crop

Augsnes analīžu norise

No pieteikšanās līdz gala rezultātu saņemšanai.

     Apskatīsim, kā norit visa pakalpojuma norise - kas būs nepieciešams no jums, ko paveiksim mēs un kādos laika intervālos. 

     Kad būsiet pieņēmuši lēmumu par augsnes analīžu veikšanu, vispirms jāsaprot, kādu pakalpojumu vēlaties saņemt. 

LIZ platība lielāka nekā 20 ha

saimniecībai pieejams aprīkojums precīzās mēslošanas veikšanai

Paraugus pēc apraksta noņem pasūtītājs un nogādā vai ar kurjeru nosūta uz laboratoriju. Iepriekš aizpilda pieteikumu, izvēloties Augsnes testēšanas iepriekš noņemtiem paraugiem pakalpojumu.
Adrese: Vienības iela 15/17, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862.

Aizpilda pieteikumu izvēloties Precīzās mēslošanas augsnes analīžu pakalpojumu.

Aizpilda pieteikumu izvēloties Vienkāršās mēslošanas augsnes analīžu pakalpojumu.

Sastādām rēķinu un nosūtam uz pieteikumā norādīto e-pastu. Pēc rēķina apmaksas 3 nedēļu laikā būs gatavi analīžu rezultāti.

Kartē sazīmēsim paraugu ņemšanas kontūras un nosūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu saskaņošanai. Ja nepieciešams, veicam labojumus un sastādām rēķinu. Pēc rēķina apmaksas piemērotos laikapstākļos plānojam paraugu ņemšanu. 3 nedēļu laikā pēc paraugu noņemšanas būs gatavi analīžu rezultāti. Kopējais pakalpojuma izpildes laiks līdz 2 mēnešiem.

     Analīžu rezultātu nozīmi sapratīsiet apskatot rezultātu interpretācijas lapu. Ja paraugus būsim ņēmuši mēs, rezultātu nodrošinājuma līmeņus attēlotus ar vizuāliem paņēmieniem varēsiet apskatīt kartē (skat. vienkāršās mēslošanas augsnes analīzes vai precīzās mēslošanas augsnes analīzes). Papildus pakalpojums.

     Nosūtīsim jums e-pastā tabulu, kurā būs jānorāda mēslošanas plāna sastādīšanai nepieciešamā informācija par laukiem. Saņemsiet mēslošanas plānu ar laukam nepieciešamajām slāpekļa, fosfora, kālija un kaļķa devām (kg/ha). Papildus pakalpojums.

bottom of page