Paraugu ņemšana ar piesaisti koordinātām (1 hektārs)

Papildus samaksa par:

        paraugu ņemšanu zig-zag veidā (1 hektārs)

        paraugu ņemšanu kontūrām, kuras mazākas nekā 2 ha (1 kontūra)

Biomasas (NDVI) kartes sagatavošana pēc Sentinel-2 uzņēmumiem (1 datums)

Paraugu ņemšanas kontūru izsniegšana .shp faila formātā (1 fails)

 

Augsnes pH, organiskā oglekļa, kustīgā jeb pieejamā K un P noteikšana (1 paraugs)

Rezultātu attēlošana ortofotokartē (1 paraugs)

Mēslošanas plāna aprēķina sagatavošana (1 gads)

        laukam ar platību līdz 10 ha

        laukam ar platību no 10 līdz 20 ha

        laukam ar platību no 20 līdz 40 ha

        laukam ar platību virs 40 ha 

3,50 EUR

0,40 EUR

1,50 EUR

7,00 EUR

15,00 EUR

10,00 EUR

4,00 EUR

10,00 EUR

15,00 EUR

25,00 EUR

40,00 EUR

Kopā no 5,50 EUR par hektāru, veidojot 5 ha lielas kontūras,

        no 6,80 EUR par hektāru, veidojot 3 ha lielas kontūras.