Pasūtījuma gala cena tiek aprēķināta pēc cenrāža, ko var apskatīt .pdf failos (skatīt zemāk).

Atcerieties aizpildīt pieteikumu, ja plānojat iesniegt vai sūtīt Jūsu ņemtus augsnes paraugus.