Pasūtījuma gala cena tiek aprēķināta pēc cenrāža cenām, ko var apskatīt .pdf failos.

Daži pasūtījumu gala cenas piemēri:

Vienkāršās mēslošanas augsnes analīzes

Paraugu ņemšana + Augsnes analīzes + Rezultātu attēlošana + Mēslošanas plāns

Izcenojums 2 ha laukam

Izcenojums 10 ha laukam

Izcenojums 20 ha laukam

Precīzās mēslošanas augsnes analīzes

Paraugu ņemšana + Augsnes analīzes + Rezultātu attēlošana + Mēsl./kaļķ. kartes

Izcenojums 2 ha laukam

Izcenojums 5 ha laukam

Izcenojums 10 ha laukam

Izcenojums 20 ha laukam

no 16,25 EUR/ha jeb 32,50 EUR par lauku

no 7,30 EUR/ha, veidojot 5 ha lielas kontūras

no 8,70 EUR/ha, veidojot ~3 ha lielas kontūras

no 6,80 EUR/ha, veidojot 5 ha lielas kontūras

no 8,20 EUR/ha, veidojot ~3 ha lielas kontūras

21,60 EUR/ha vai 25,90 EUR/ha ar Ca un Mg noteikšanu

20,10 EUR/ha vai 24,90 EUR/ha ar Ca un Mg noteikšanu

19,10 EUR/ha vai 23,70 EUR/ha ar Ca un Mg noteikšanu

19,10 EUR/ha vai 23,70 EUR/ha ar Ca un Mg noteikšanu