top of page

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pieteikuma apstiprināšana

Divu darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas SIA Augsnes Laboratorija pārstāvis ar pieteikuma iesniedzēju sazinās ar e-pasta starpniecību. 

Apmaksas kārtība

Rēķinu sastāda pēc aktuālā, mājaslapā publicētā cenrāža. Rēķinu nosūta uz pieteikuma formā norādīto e-pastu un tas ir apmaksājams divu nedēļu laikā pēc nosūtīšanas.
Rēķinu izraksta pirms analīžu veikšanas, ja pasūtītājs iesniedz augsnes paraugus vai pirms augsnes paraugu ņemšanas, ja pasūtītājs izvēlas augsnes paraugu ņemšanas pakalpojumu. 

Augsnes paraugu ņemšana

Paraugu ņemšanas kontūras ar pasūtītāju saskaņo pirms rēķina izrakstīšanas. Dienu pirms paraugu ņemšanas SIA Augsnes Laboratorija pārstāvis ar pasūtītāju sazinās. Pasūtītājam nav jābūt klātesošam paraugu ņemšanas laikā. 

Rezultātu izsniegšana

Analīžu rezultātus pasūtītājs saņem e-pastā. Rezultātu sagatavošanas laiks ir atkarīgs no pasūtījuma apjoma.  

bottom of page