top of page

Precīzās mēslošanas augsnes analīzes

      Paraugu ņemšanas procedūras sākumā lauka platību sadala kontūrās, kuru lielums ir aptuveni 1 hektārs. Paraugu ņemšanas kontūras tiek saskaņotas ar pasūtītāju. Pēc tam piemērotā laikā no apsekojamās platības tiek ņemti paraugi. Katrā kontūrā veic 8 zondējumus zig-zag veidā. No vienā kontūrā veiktajiem zondējumiem veido vienu vidējo augsnes paraugu.

   Visiem paraugiem tiek veiktas augsnes analīzes, nosakot sekojošus pamatrādītājus: pH, organiskais ogleklis, pieejamais fosfors, pieejamais kālijs. Papildus var tikt noteikts pieejamais kalcijs un pieejamais magnijs. Iegūtos rezultātus attēlo rezultātu kartē. Kartes tiek izmantotas mēslošanas plānu sagatavošanā.  

     Mēslošanas plāna karti sagatavo katram elementam atsevišķi, ņemot vērā plānoto iznesi ar ražu. Karti ar zibatmiņu pārnes uz traktora termināli un veic mēslošanu. 

Precīzās mēslošanas ieguvumi

  • Visā saimniecībā tiek lietoti tikai 3 dažādi minerālmēsli (slāpekļa mēslojums, amonija fosfāts (P), kālija hlorīds (K)) būtiski samazinot organizatoriskā un plānošanas darba daudzumu, gan pie pirkšanas, gan pie pašas mēslošanas veikšanas. 

  • Samazinās iespēja kļūdīties ar mēslošanas devām, jo nav nepieciešams datus par mēslošanu meklēt tabulās - dati ir piesaistīti mēslošanas kartēm. 

  • Augsnes īpašības laukā kļūst līdzīgākas, kas rezultējas ar līdzīgu augu attīstību un ražas kvalitātes celšanos.

Kas ir nepieciešams saimniecībai, lai varētu veikt precīzo mēslošanu?

  • Minerāļu izkliedētājs, kas, vadoties pēc GPS, automātiski var mainīt minerāļu padevi. 

  • Vēlme atvieglot darbu un pilnveidot mēslošanas procesus.

bottom of page