Kādēļ veikt augsnes analīzes?

books-1845614_1920.jpg

       Nu jau vairākus gadus atpakaļ, 2009. gadā, tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 1056, kas paredz, ka no 2017. gada visiem 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem ir jāveic augsnes analīzes. Līdz 2021. gada beigām augsnes analīzēm jābūt veiktām jau 90 % no apsaimniekotās platības, savukārt līdz 2022. gada 31. decembrim augsnes analīzēm jābūt veiktām visā apsaimniekotajā platībā.

      Lai gan augsnes analīžu veikšana ir papildus izdevumi, to veikšana atmaksāsies, ja lauksaimnecībā izmantojamās zemes apsaimniekotājs izvēlēsies rezultātus izmantot praksē. Rezultātu atbilstoša izmantošana neprasa papildus zināšanas vai ieguldījumus (izņemot gadījumus, kad tiek plānots sākt mēslot pēc precīzās lauksainiecības principiem). Pēc augsnes pamatrādītāju noteikšanas apsaimniekotājs zinās:

  1. Pirmkārt, vai lauks ir jākaļķo un ja tā, cik kaļķojmā materiāla uz hektāra ir nepieciešams.

  2. Otrkārt, vai pieejamā fosfora un kālija nodrošinājums augsnē ir optimāls un cik daudz mēslojama nepieciešams lietot. 

       Ja augsnes reakcija ir skāba, kaļķojot to ir iespējams labot gada laikā. Turpretī, ja augsnē ir zems pieejamā fosfora un/vai kālija saturs, optimāla nodrošinājuma sasniegšana prasīs vairākus gadus. Pakāpeniski palielinot pamatelementu nodrošinājumu līdz optimālam, apsaimniekotājs pie labvēlīgiem laikapstākļiem iegūs augtākas ražas nekā iepriekš un salīdzinoši nelielais ieguldījums būs atmaksājies.