top of page

Vienkāršās mēslošanas augsnes analīzes

     Augsnes analīzes sākas ar paraugu ņemšanu. Lai rezultāti būtu atbilstoši lauka stāvoklim, svarīgi paraugus pareizi noņemt. Apsekojamajām platībām, kas lielākas nekā 20 hektāri, SIA Augsnes Laboratorija piedāvā augsnes paraugu ņemšanas pakalpojumus.

      Paraugu ņemšanas procedūras sākumā analizējamo platību sadala kontūrās, kuru lielums ir 3-6 hektāri. Paraugu ņemšanas kontūras tiek saskaņotas ar pasūtītāju. Pēc tam piemērotā laikā tiek ņemti paraugi. Katrā kontūrā veic 8-15 zondējumus pa kontūras diagonāli vai zig-zag veidā. No vienā kontūrā veiktajiem zondējumiem veido vienu vidējo augsnes paraugu. Visiem paraugiem tiek veiktas augsnes analīzes, nosakot sekojošus pamatrādītājus: pH, organiskais ogleklis, pieejamais fosfors, pieejamais kālijs. Papildus var tikt noteikts pieejamais kalcijs un pieejamais magnijs. Elementu nodrošinājums tiek vizuāli attēlots ortofotokartē. 

         Analīžu rezultātu vidējās svērtās vērtības izmanto sastādot mēslošanas plānu. Plānā kā mēslošanas līdzeklis var tikt izmantots organiskais un/vai neorganiskais mēslojums. 

Paraugus ieteicams ņemt vismaz mēnesi pēc mēslošanas, vismaz gadu pēc kaļķošanas!

     Platībās, kas mazākas nekā 20 ha, paraugus pēc procedūras apraksta var paņemt pats saimnieks un analizēšanai nosūtīt ar kurjerpastu vai atvest uz laboratoriju. Pirms paraugu iesniegšanas aizpildi pieteikumu. 

bottom of page