Vienkāršās mēslošanas augsnes analīzes

SIA Augsnes Laboratorija piedāvā augsnes paraugu ņemšanas pakalpojumus apsekojamajām platībām no 15 ha. Paraugu ņemšanas procedūras sākumā analizējamo platību sadala kontūrās, kuru lielums ir 3-6 hektāri. Paraugu ņemšanas kontūras tiek saskaņotas ar pasūtītāju. Pēc tam piemērotā laikā no apsekojamās platības tiek ņemti paraugi. Katrā kontūrā veic 8-15 zondējumus pa kontūras diagonāli. No vienā kontūrā veiktajiem zondējumiem veido vienu vidējo augsnes paraugu. Visiem paraugiem tiek veiktas augsnes analīzes, nosakot sekojošus pamatrādītājus: pH, organiskais ogleklis, pieejamais fosfors, pieejamais kālijs. Papildus var tikt noteikts pieejamais kalcijs un pieejamais magnijs. Elementu nodrošinājums tiek vizuāli attēlots ortofotokartē. 

Analīžu rezultātu vidējās svērtās vērtības izmanto sastādot mēslošanas plānu. Plānā kā mēslošanas līdzeklis var tikt izmantots organiskais un/vai neorganiskais mēslojums. 

Paraugus ieteicams ņemt vismaz mēnesi pēc mēslošanas, vismaz gadu pēc kaļķošanas!

Lai pieteiktos VIENKĀRŠĀS MĒSLOŠANAS AUGSNES ANALĪZĒM, lejupielādējiet un aizpildiet pieteikumu, nosūtiet to uz e-pastu: info@augsneslaboratorija.com

Platībās, kas mazākas nekā 20 ha, paraugus pēc procedūras apraksta var paņemt pats saimnieks un analizēšanai nosūtīt ar kurjerpastu vai atvest uz laboratoriju. Paraugus jāiesniedz kopā ar pieteikumu augsnes testēšanai, kuru aizpilda iepriekš vai pie paraugu iesniegšanas laboratorijā.