IMG_20201111_114347.jpg

  Uzņēmuma laboratorija ir akreditēta 2020. gadā. Laboratorijas pārvaldības, administratīvo un tehnisko sistēmu uztur atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām. Testēšanā izmanto pasaulē plaši pielietotas un starptautisku organizāciju atzītas fizikāli-ķīmiskas metodes.

Papildu informācija par izmantotajā metodēm atrodama:

Kā izmantot iegūtos analīžu rezultātus? 

Līdz ar testēšanas pārskatu klientiem tiek izsniegta arī rezultātu interpretācija jeb skaidrojums, ko iegūtie rezultāti nozīmē un ko vajadzētu darīt, lai nodrošinātu optimālu ražību.   

Izvēloties rezultātu attēlošanu ortofotokartē, redzēsi iegūto nodrošinājumu ar vizuāliem paņēmieniem attēlotu kartē. Šādā veidā pasniegtus rezultātus ir ērtāk pārskatīt, kā arī ir vieglāk identificēt problēmzonas. 

Lai saprastu, kā rīkoties tālāk un kādus mēslošanas līdzekļus izvēlēties, lietderīgs būs mēslošanas plāna aprēķins. Ar aprēķina palīdzību iespējams izvēlēties piemērotāko mēslošanas līdzekli (tostarp organisko mēslojumu) un tā devu. 

Vairāk informācijas iegūsiet jautājot SIA Augsnes Laboratorija darbiniekiem.