top of page

Augsnes analīzes ar paraugu ņemšanu

     Katrs saimnieks iegulda ne mazums pūles, lai savā saimniecībā ar sabalansētām izmaksām iegūtu optimālo ražu. Viens no veidiem, kā ilgtermiņā samazināt izmaksas, ir pārdomāti un gudri mēslot augsni. SIA Augsnes Laboratorija piedāvā veikt augsnes analīzes, ar kuru palīdzību ir iespējams izstrādāt pamatotu un precīzu augsnes mēslošanas un kaļķošanas plānu vairākiem gadiem. 

       Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, mēs esam izstrādājuši divus atšķirīgus augsnes analizēšanas plānus, ko saucam par "Vienkāršās mēslošanas augsnes analīzēm" un "Precīzās mēslošanas augsnes analīzēm". Atšķirība starp šiem plāniem ir tāda, ka rezultātā tiek atrasta 1 mēslošanas norma, kas tiek lietota visā laukā, vai arī mēslošanas norma laukā tiek mainīta.     

bottom of page