Garden Soil

    SIA Augsnes Laboratorija ir 2019. gadā dibināts uzņēmums, kas piedāvā paraugu ņemšanu no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, augsnes analīžu veikšanu un rezultātu apstrādi atbilstoši vienkāršās vai precīzās mēslošanas veikšanai. Uzņēmumam ir sava laboratorija, Saldus pagastā, kas ir akreditēta 2020. gadā. pēc standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām. Testēšanā izmanto pasaulē plaši pielietotas un starptautisku organizāciju atzītas fizikāli-ķīmiskas metodes.

 

    Mūsu misija ir piedāvāt kvalitatīvu un, kas ir vēl svarīgāk, lietderīgu pakalpojumu. Būt uzņēmumam, kas uzklausa klientu vēlmes un īsteno tās. 

    Mūsu vīzija ir kļūt par vienu no vadošajiem augsnes analīžu pakalpojuma sniedzējiem Latvijā.

    Mūsu pamatvērtības:

  • Klients: Pirmajā vietā ir mūsu klients un klienta vajadzības;

  • Atbildība: Mēs esam ieinteresēti, lai klients iegūtu gaidāmo rezultātu;

  • Vienkāršība: Mēs tiecamies sarežģītas lietas padarīt vienkāršas.

Papildu informācija par akreditētajām metodēm atrodama:

www.latak.gov.lv > Akreditētās institūcijas > T-636