Garden Soil

    SIA Augsnes Laboratorija ir 2019. gadā dibināts uzņēmums, kas piedāvā paraugu ņemšanu no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, augsnes analīžu veikšanu un rezultātu apstrādi atbilstoši vienkāršās vai precīzās mēslošanas veikšanai. Uzņēmumam ir sava laboratorija, Saldus novadā, kas ir LATAK akreditēta ar akreditācijas numuru T-636 augsnes fizikāli ķīmiskās testēšanas jomā (pilna akreditācijas sfēra pieejama laboratorijā pēc pieprasījuma vai LATAK tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv > Akreditētās institūcijas > T-636). 

 

    Mūsu misija ir piedāvāt kvalitatīvu un, kas ir vēl svarīgāk, lietderīgu pakalpojumu. Būt uzņēmumam, kas uzklausa klientu vēlmes un īsteno tās. 

    Mūsu vīzija ir kļūt par vienu no vadošajiem augsnes analīžu pakalpojuma sniedzējiem Latvijā.

    Mūsu pamatvērtības:

  • Klients: Pirmajā vietā ir mūsu klients un klienta vajadzības;

  • Atbildība: Mēs esam ieinteresēti, lai klients iegūtu gaidāmo rezultātu;

  • Vienkāršība: Tiecamies sarežģītas lietas padarīt vienkāršas.