top of page

Iepriekš noņemtu paraugu analizēšana

     Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par augsni, piemēram, piemājas mazdārziņā, augļu dārzā u.c. nelielās platībās (kopējā platība līdz 20 ha), laboratorija analizēšanai pieņem pasūtītāja ņemtus augsnes paraugus. Svarīgi paraugus ievākt atbilstoši instrukcijai, lai tie pareizi raksturotu apsekojamo platību. 

     Nosakāmie rādītāji ir piejamais fosfors, kālijs, pH un organiskais ogleklis. Papildus var noteikt arī pieejamo kalciju un magniju. Rezultātus pasniedzam kopā ar vienkāršotu rezultātu interpretāciju, kurā attēloti katra rādītāja nodrošinājuma līmeņi. 

     Vairāk informācijas par pakalpojumu skatiet "Pakalpojumu norise".

bottom of page