top of page

Cenrādis

Iepriekš noņemtu paraugu analizēšana

Pakalpojums                                                                                                  Mērv.

Cena bez PVN, EUR

Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana
gb
11.00
____Papildus samaksa par pieejamā Ca un Mg noteikšanu*
gb
4.00
____Papildus samaksa par analizēšanu, ja kopējais iesniegto paraugu skaits nepārsniedz 3
gb
5.00

Vienkāršās mēslošanas augsnes analīzes (no 5.70 EUR/ha)

Paraugu ņemšana ar piesaisti koordinātām*
ha
3.50
____Papildus samaksa par paraugu ņemšanu zig-zag veidā
ha
0.40
____Papildus samaksa par paraugu ņemšanu kontūrām, kuras mazākas nekā 2 ha
gb
3.00
Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana
gb
11.00
____Papildus samaksa par pieejamā Ca un Mg noteikšanu*
gb
4.00
____Papildus samaksa par rezultātu attēlošanu kartē ar vizuāliem paņēmieniem*
gb
4.00
____Mēslošanas plāna sagatavošana pēc lauka vidējām svērtām vērtībām (1 lauks)
gb
12.00

Precīzās mēslošanas augsnes analīzes (no 17.60 EUR/ha)

Paraugu ņemšana no 1 ha lielām kontūrām zig-zag veidā ar piesaisti koordinātām*
ha
6.00
Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana
gb
10.00
____Papildus samaksa par pieejamā Ca un Mg noteikšanu*
gb
4.00
Rezultātu kartes sagatavošana (1 karte)*
ha
0.40
____Papildus samaksa par kaļķošanas kartes sagatavošanu SHP formātā*
ha
0.20
____Papildus samaksa par mēslošanas kartes sagatavošanu SHP formātā (1 karte)*
ha
0.30

* SIA Augsnes Laboratorija ir LATAK akreditēta ar akreditācijas numuru T-636 augsnes fizikāli ķīmiskās testēšanas jomā, kas neietver paraugu ņemšanu, rezultātu attēlošanu vai mēslošanas plānu sagatavošanu. Pilna akreditācijas sfēra pieejama LATAK tīmekļa vietnē → T-636
____ Apzīmējums izmantots pakalpojumiem, kurus klients izvēlas papildus pamata pakalpojumiem.

bottom of page