top of page

Iepriekš noņemtu paraugu analizēšana

Pakalpojums                                                                                           Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana
paraugs
11.00
____Papildus samaksa par pieejamā Ca un Mg noteikšanu*
paraugs
4.00
____Papildus samaksa par analizēšanu, ja kopējais iesniegto paraugu skaits nepārsniedz 3
gb
5.00
Paraugu ņemšana ar piesaisti koordinātām*
ha
3.50
___ Papildus samaksa par paraugu ņemšanu zig-zag veidā
ha
0.40
___ Papildus samaksa par paraugu ņemšanu kontūrām, kuras mazākas nekā 2 ha
gb
3.00
___ Ceļa izmaksas līdz saimniecībai par katriem 50km (ja saimniecība atrodas vairāk nekā 100km attālumā no Saldus)
gb
20.00
Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana
paraugs
11.00
___ Papildus samaksa par pieejamā Ca un Mg noteikšanu*
paraugs
4.00
___ Papildus samaksa par rezultātu attēlošanu kartē ar vizuāliem paņēmieniem (nodrošinājums ar simboliem)*
paraugs
4.00
___ Papildus samaksa par rezultātu attēlošanu kartē ar vizuāliem paņēmieniem (katram rādītājam sava nodrošinājuma karte)*
paraugs
5.00

Vienkāršās mēslošanas augsnes analīzes (no 5.70 EUR/ha)

Pakalpojums                                                                                           Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

Precīzās mēslošanas augsnes analīzes (no 17.60 EUR/ha)

Pakalpojums                                                                                           Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

Paraugu ņemšana no 1 ha lielām kontūrām zig-zag veidā ar piesaisti koordinātām*
ha
6.00
___ Ceļa izmaksas līdz saimniecībai par katriem 50km (ja saimniecība atrodas vairāk nekā 100km attālumā no Saldus)
gb
20.00
Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana
paraugs
10.00
____ Papildus samaksa par pieejamā Ca un Mg noteikšanu*
paraugs
4.00
Rezultātu kartes sagatavošana (1 karte)*
ha
0.40
____ Papildus samaksa par kaļķošanas kartes sagatavošanu SHP formātā*
ha
0.20
____ Papildus samaksa par mēslošanas kartes sagatavošanu SHP formātā (1 karte)*
ha
0.30

* SIA Augsnes Laboratorija ir LATAK akreditēta ar akreditācijas numuru T-636 augsnes fizikāli ķīmiskās testēšanas jomā, kas neietver paraugu ņemšanu, rezultātu attēlošanu vai mēslošanas plānu sagatavošanu. Pilna akreditācijas sfēra pieejama LATAK tīmekļa vietnē → T-636
____ Apzīmējums izmantots pakalpojumiem, kurus klients izvēlas papildus pamata pakalpojumiem.

bottom of page