top of page

Augsnes paraugu ņemšana analīzēm

JĀIEVĒRO!

  • Vidējais augsnes paraugs ir jāveido no viendabīgas augsnes.

  • Maksimālā platība, no kuras var veidot vidējo augsnes paraugu, ir 6 ha (MK noteikumu Nr. 1056 prasības).

  • Paraugus jāņem ne ātrāk kā mēnesi pēc mēslošanas, ieteicams ne ātrāk kā gadu pēc kaļķošanas.

  • Ja paredzēts stādīt kokus vai krūmus, ieteicamas veidot papildus vidējo augsnes paraugu no 20-40 cm dziļuma. 

Augsnes parauga ņemšanas procedūras grafisks attēlojums.
  • Ja tiek noņemti vairāki augsnes paraugi tie numurējami ar kārtas skaitļiem sākot ar 1. Skaitli skaidri norāda uz augsnes parauga iepakojuma. Personīgajos pierakstos kārtas skaitlim pievienojiet parauga ņemšanas vietas aprakstu vai nosaukumu. Varat izveidot paraugu ņemšanas skici kartē.

bottom of page