top of page
IMG_20201203_122222_edited.jpg

Paraugu ņemšana

Kad ņemt augsnes paraugus, lai analīžu rezultāti būtu precīzi?

       Piemērots paraugu ņemšanas laiks ir tikpat svarīgs kā pareiza paraugu ņemšana. Tomēr, lai gan svarīgs, tas nenozīmē, ka šis laika posms ir īss. Augsnes paraugus var ņemt visa gada garumā, ievērojot sekojošus priekšnosacījumus: 

  1. Svarīgākais no priekšnosacījumiem - augsne pēdējo trīs mēnešu laikā nedrīkst būt mēslota ar fosforu, kāliju saturošiem mēslojumiem. Pēdējo trīs mēnešu laikā drīkst būt lietots slāpekļa, sēra mēslojums, jo pie augsnes pamatrādītājiem šie elementi neietilpst.  

  2. Lai pēc iespējas precīzāk tiktu noteikts augsnes skābums jeb pH, pēdējā gada laikā nedrīkst būt veikta kaļķošana. Kaļķojamais materiāls sadalās ilgākā laika posmā nekā minerālmēsli, īpaši, ja lietots kaļķis ar lielu granulu izmēru, tādēļ arī paraugu ņemšanu ieteicams plānot pēc ilgāka laika posma. 

  3. Lai rezultāti būtu salīdzināmi starp vairākām testēšanas reizēm, ieteicams paraugus ņemt aptuveni tajā pašā laikā. Tas ir, ja iepriekš paraugi no lauka ir ņemti pavasarī, kad vēl ir sals, tad arī nākamajās reizēs būtu ieteicams paraugus ņemt tādos pašos apstākļos.

  4. Svarīgi, lai augsne paraugu ņemšanas laikā nebūtu pārlieku slapja vai izkaltusi. 

  5. Pa lauku ir iespējams bez grūtībām pārvietoties ar kājām vai kvadriciklu. Lai gan šis priekšnosacījums analīžu rezultātus neietekmē, tas nozīmīgi atvieglo pašu paraugu ņemšanas procesu.     

  6. Paraugu ņemšanas laikā pa lauku pārvietojoties ar kvadriciklu nav iespējams nolauzt kultūraugu. Arī šis priekšnosacījums analīžu rezultātus neietekmētu, tomēr vēlamies izvairīties no jebkurām darbībām, kas varētu kaut nelielā mērā ietekmēt lauka produktivitāti. 

bottom of page