SIA Augsnes Laboratorija piedāvā augsnes paraugu ņemšanas pakalpojumus apsekojamajām platībām no 15 ha. Paraugu ņemšanas procedūras sākumā analizējamo platību sadala kontūrās, kuru lielums ir līdz 6 hektāriem. Paraugu ņemšanas kontūras saskaņo ar pasūtītāju. Pēc tam piemērotā laikā no apsekojamās platības tiek ņemti paraugi. Katrā kontūrā veic 8-15 zondējumus pa kontūras diagonāli vai zig-zag veidā - pēc pasūtītāja ieskatiem. No vienā kontūrā veiktajiem zondējumiem veido vidējo augsnes paraugu, ko nodod testēšanai. Kopā ar rezultātiem katram pasūtītājam izsniedzam karti, kurā attēlotas katra zondējuma koordinātas, lai paraugu ņemšanu varētu atkārtot kādā no nākamajiem gadiem un analīžu rezultāti būtu salīdzināmi.

Platībās līdz 15 ha  paraugu ņemšanu pēc Paraugu ņemšanas procedūras apraksta veic pasūtītājs.

Paraugus ieteicams ņemt vismaz mēnesi pēc mēslošanas, vismaz gadu pēc kaļķošanas!

Lai pieteiktos paraugu ņemšanai, aizpildiet paraugu ņemšanas pieteikumu un nosūtiet to uz e-pastu: info@augsneslaboratorija.com