SIA Augsnes Laboratorija piedāvā augsnes paraugu ņemšanas pakalpojumus apsekojamajām platībām no 15 ha. Paraugu ņemšanas procedūras sākumā analizējamo platību sadala kontūrās, kuru lielums ir līdz 6 hektāriem. Tiek saskaņots paraugu ņemšanas veids. Pēc tam piemērotā laikā no apsekojamās platības tiek ņemti paraugi. Kopā ar rezultātiem katram pasūtītājam izsniedzam karti, kurā attēlotas katra zondējuma koordinātas, lai paraugu ņemšanu varētu atkārtot kādā no nākamajiem gadiem un analīžu rezultāti būtu salīdzināmi.  

     Kontūras veido kādā no sekojošajiem veidiem: 

  • pēc laukuma līdzīgas kontūras;

  • pēc režģa principa (0,6 ha - 3 ha lielos kvadrātos); 

  • pēc biomasas kartes.

  Ja mēslošanas līdzekli vai kaļķošanas materiālu visā apsekojamajā platībā paredzēts lietot vienādā daudzumā, tad dalīt platību pēc laukuma līdzīgās kontūrās varētu būt piemērotākais variants. Tomēr precīzās lauksaimniecības piekopējiem vai tiem lauksaimniekiem, kas vēlas pāriet uz precīzo lauksaimniecību, kontūras veido pēc režģa principa, veidojot nelielas kontūras, vai pēc biomasas (NDVI) kartes.      

    Katrā kontūrā veic 8-15 zondējumus. Paraugus ņem pa kontūras garāko diagonāli, zig-zag veidā vai 6 m rādiusā ap kontūras centru - pēc pasūtītāja ieskatiem. No vienā kontūrā veiktajiem zondējumiem veido vidējo augsnes paraugu, ko nodod pasūtītājam vai laboratorijai. 

          

   Platībās līdz 15 ha  paraugu ņemšanu pēc Paraugu ņemšanas procedūras apraksta veic pasūtītājs.

Lauks_kontūra.JPG
pec lieluma ar par.jpg

Pēc laukuma līdzīgās kontūrās zondējumus veic pa garāko diagonāli vai zig-zag veidā. 

Pēc biomasas kartes veidotās kontūrās zondējumus veic 6 m rādiusā vienā - divās kontūras vietās vai zig-zag veidā. 

Paraugus ieteicams ņemt vismaz mēnesi pēc mēslošanas, vismaz gadu pēc kaļķošanas!

Lai pieteiktos paraugu ņemšanai, aizpildiet paraugu ņemšanas pieteikumu un nosūtiet to uz laboratorijas e-pastu: info@augsneslaboratorija.com