top of page

Vienkāršās mēslošanas augsnes analīzes

     Vienkāršās mēslošanas augsnes analīzes ir pakalpojums, kas sastāv no paraugu ņemšanas un analizēšanas. Pasūtītajs var izvēlēties, cik lielas taisīt paraugu ņemšanas kontūras, paraugus ņemt pārvietojoties pa kontūras diagonāli vai zig-zag veidā, kā arī kādus parametrus noteikt noņemtajiem paraugiem. 

     Paraugu ņemšanas procedūras sākumā analīzēm pieteiktos laukus sadala kontūrās, kuru lielums parasti ir no 3 ha (standarta variants) līdz  5ha (ekonomiskais variants). Paraugu ņemšanas kontūras tiek saskaņotas ar pasūtītāju. Pēc tam braucam uz laukiem un pēc iepriekš sagatavotā paraugu ņemšanas plāna ievācam paraugus. Paraugiem veicam augsnes analīzes, nosakot sekojošus pamatrādītājus: pH, organiskais ogleklis, pieejamais fosfors, pieejamais kālijs. Papildus var noteikt pieejamo kalciju un pieejamo magniju.

     Rezultātā pasūtītājs saņem 1) paraugu ņemšanas kontūru kartes ar faktiskajām zondējumu koordinātām; 2) testēšanas pārskatu; 3) rezultātu interpretāciju; 4) kartes ar rezultātu vizuālu attēlojumu. 

     Skaties attēlus zemāk un uzzini vairāk:

bottom of page