Katrs saimnieks iegulda ne mazums pūles, lai savā saimniecībā ar sabalansētām izmaksām iegūtu optimālo ražu. Viens no veidiem, kā ilgtermiņā samazināt izmaksas, ir pārdomāti un gudri sagatavot augsni. SIA Augsnes Laboratorija piedāvā veikt augsnes analīzes, ar kuru palīdzību ir iespējams izstrādāt pamatotu un precīzu augsnes mēslošanas un kaļķošanas plānu vairākiem gadiem. 

         Augsnes analīžu veikšana sastāv no divām daļām: paraugu ņemšanas, ko veic klients vai Mēs, un pašām augsnes analīzēm, kuras veic akreditētā testēšanas laboratorijā.  

           Kā tas notiek precīzajā lauksaimniecībā? 

1) Izvēlies savam laukam piemērotāko veidu paraugu ņemšanai; 2) pirms minerālmēslojuma izkliedēšanas veic augsnes analīzes, noskaidrojot kurās vietās augsni nav nepieciešams mainīt un kurās nepieciešami papildus elementi; 3) izstrādā mēslošanas plānu, ņemot vērā sēto kultūru, plānoto ražu un minerālmēslu cenu/pieejamību; 4) mēslošanas plāna skaitļus (kg/ha) pārnes uz .shp failu, kurā attēlotas paraugu ņemšanas kontūras; 5) .shp failu ar pievienotajām vērtībām pārnes uz minerāļu izkliedētāja programmu; 6) izkliedē minerālmēslojumu pēc GNSS atbilstoši izstrādātajam plānam.