IMG_20201203_122222.jpg

Vai zināji?

       Pēc Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība", 39. punkta visiem 2. reģistrācijas klases AAL lietotājiem augsnes agroķīmiskajām analīzēm 

      ○ līdz 2019. gada 31. decembrim jābūt veiktām ne mazāk kā 60% apsaimniekotās platības;

      ○ līdz 2020. gada 31. decembrim jābūt veiktām ne mazāk kā 75% apsaimniekotās platības;

      ○ līdz 2021. gada 31. decembrim jābūt veiktām ne mazāk kā 90% apsaimniekotās platības;

      ○ līdz 2022. gada 31. decembrim jābūt veiktām visā apsaimniekotajā platībā.

©2021 SIA Augsnes Laboratorija